Nyheter | Norrköpings Redovisningskonsult

Tel: 0706-329818

REPSLAGAREGATAN 13

602 25 Norrköping

Nyheter

Följande nya deklarationstidpunkter gäller för företag och föreningar

  • Bokslut 31 januari till 30 april – deklarera senast 1 november.

  • Bokslut 31 maj eller 30 juni – deklarera senast 15 december.

  • Bokslut 31 juli eller 31 augusti – deklarera senast 1 mars.

  • Bokslut 30 september till 31 december – deklarera senast 1 juli.

Skatteverket utvidgar sina kontroller av rot och rut. tidiager stod fokus på utförarna och numera omfattas även köparna. Intresset för rot och rut ökar. Hela 14 procent fler köpte rut-tjänster under Q! oxch Q2 jämfört med förra året . Staten betalade ut 81 miljarder kronor i skattereduktion för rot- och ruttjänster. 

Den 1 juli 2013 byttes vissa begrepp ut i mervärdesskattelagen. De begrepp som har tagits bort är yrkesmässig verksamhet, som ersatts av ekonomisk verksamhet. Näringsidkare och företagare ersatts av beskattningsbar person.

2013 ska 225 607 personer deklarera försäljning av privatbostad. Skatteverket försöker få folk att i större utsträckning använda e-deklarationer för att minska risken för fel.