Skatter för ideella föreningar | Norrköpings Redovisningskonsult

Tel: 0706-329818

REPSLAGAREGATAN 13

602 25 Norrköping

Skatter för ideella föreningar

Norrköpings Rediovsningskonsult AB har 30 års erfarenhet  skatteproblematiken för ideeella föreningar. På många sätt skiljer sig en förening från ren business. Exempelvis räknas ränteinkomster skattefritt medan en kapitalvinst inte är skattefri. För en ideell förening räknas det som kapitalvinst att handla med aktier om affärerna till natelt är fler än 10 stycken per år. Däremot kan pengar lätt stå på banken för att förränta sig.

 

Ideella föreningar som koncerner

Vi vet att ideella föreningar kan vara mycket stora verksamheter. Det finns många svenska föreningar som omsätter 100 miljoner kronor, eller består av koncerner med flera aktiebolag och stiftelser. Det kan för dessa vara klokt att särredovisa de olika intäkterna. Att betala ut lön till tränare på ett sommarläger kan exemplevis vara fördelaktigt upp till ett halvt basbelopp jämfört med en anställning på ett bolag.

.