Ökad kontroll av ROT och RUT | Norrköpings Redovisningskonsult

Tel: 0706-329818

REPSLAGAREGATAN 13

602 25 Norrköping

Ökad kontroll av ROT och RUT

Skatteverket utvidgar sina kontroller av rot och rut. tidiager stod fokus på utförarna och numera omfattas även köparna. Intresset för rot och rut ökar. Hela 14 procent fler köpte rut-tjänster under Q! oxch Q2 jämfört med förra året . Staten betalade ut 81 miljarder kronor i skattereduktion för rot- och ruttjänster.